Kort #19418

 [wien]
Konst
'XapA&C 9.d
Världsutställningen 1873*
Anvisning å böcker tjenliga för sockenbibliothek.
+
Stockholm 1873.	8.
Omsl.: Schwedisches Volksbibliothek.

Information

Kortnr:
19418
Låda:
039 KONST
Text:

[wien]
Konst
'XapA&C 9.d
Världsutställningen 1873*
Anvisning å böcker tjenliga för sockenbibliothek.
+
Stockholm 1873. 8.
Omsl.: Schwedisches Volksbibliothek.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB