Kort #19203

 Konst
Skulptörer
Skulptörer. En konstbok från Nationalmuseum redi-
gerad av Bo Lindwall. [111.]
Stockholm 1964.	8.
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar, 12.

Information

Kortnr:
19203
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Skulptörer
Skulptörer. En konstbok från Nationalmuseum redi-
gerad av Bo Lindwall. [111.]
Stockholm 1964. 8.
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar, 12.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB