Kort #19320

 [Stockholm]
Konst
JttosjT-,	o-
Textilutställningen 1880.
Anordnad af Svenska slöjdföreningen och Handar-
betets vänner.
Stockholm 1880.
8.

Information

Kortnr:
19320
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
JttosjT-, o-
Textilutställningen 1880.
Anordnad af Svenska slöjdföreningen och Handar-
betets vänner.
Stockholm 1880.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB