Kort #19187

 Sander, [Nils] Fredrik
Konst
Venus som stiger ur badet. Bildstod i marmor af
Johan Tobias Sergel jemte mästarens sjelfbiogra-
fi. En konsthistorisk studie, [ill.]
Stockholm 1877-
8.

Information

Kortnr:
19187
Låda:
039 KONST
Text:

Sander, [Nils] Fredrik
Konst
Venus som stiger ur badet. Bildstod i marmor af
Johan Tobias Sergel jemte mästarens sjelfbiogra-
fi. En konsthistorisk studie, [ill.]
Stockholm 1877-
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB