Kort #19259

 [Stockholm]
Konst

Kongl. akademien för de fria konsterna,
förteckning öfver Kongl. akademiens för de fria
konsterna utställning 1885. [ill.]
Stockholm 1885.	8.
Omsl.: Utställning 1885. Illustrerad katalog.

Information

Kortnr:
19259
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst

Kongl. akademien för de fria konsterna,
förteckning öfver Kongl. akademiens för de fria
konsterna utställning 1885. [ill.]
Stockholm 1885. 8.
Omsl.: Utställning 1885. Illustrerad katalog.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB