Kort #19365

 [tessin, Carl Gustaf]
Se: Sander, N.P., Nationalmuseum. Bidrag till
taflegalleriets historia. 1872-76, 1878.

Information

Kortnr:
19365
Låda:
039 KONST
Text:

[tessin, Carl Gustaf]
Se: Sander, N.P., Nationalmuseum. Bidrag till
taflegalleriets historia. 1872-76, 1878.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB