Kort #19272

 Konst
Stockholm
Museum för konstindustri och slöjd.
Ett museum för konstindustri och slöjd i hufvud-
staden. Underdånigt betänkande och förslag af-
gifvet den 3 december 1877 af i nåder förordnade
komiterade.
Stockholm 1878.
8.

Information

Kortnr:
19272
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Stockholm
Museum för konstindustri och slöjd.
Ett museum för konstindustri och slöjd i hufvud-
staden. Underdånigt betänkande och förslag af-
gifvet den 3 december 1877 af i nåder förordnade
komiterade.
Stockholm 1878.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB