Kort #19362

 Tavelsamling
Konst

Taflesamling hvilken kommer att genom auktion
försäljas å hr De la Croix' lokal lördagen d. 3
november 1860.
Stockholm 1860.
8.

Information

Kortnr:
19362
Låda:
039 KONST
Text:

Tavelsamling
Konst

Taflesamling hvilken kommer att genom auktion
försäljas å hr De la Croix' lokal lördagen d. 3
november 1860.
Stockholm 1860.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB