Kort #19385

 Uppsala
Konst
Husslöjds- och industrialsterutställningen 1874.
Katalog öfver utställningen af husslöjds- och
industri-alster i Upsala 1874.
Upsala 1874.	8.

Information

Kortnr:
19385
Låda:
039 KONST
Text:

Uppsala
Konst
Husslöjds- och industrialsterutställningen 1874.
Katalog öfver utställningen af husslöjds- och
industri-alster i Upsala 1874.
Upsala 1874. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB