Kort #19430

 Konst
[Y/illebrand, Ernst Magnus von]
Förteckning öfver framl. ryttmästaren, friherre
Ernst Magnus von Willebrands efterlemnade samling
af oljemålningar, handteckningar, estamper och
praktverk samt sculpturarbeten, antiqviteter och
div. curiosa, hvilka under hand försäljas uti
Bruhnska huset ... d maj och följande dagar.
Stockholm 1860.
8.

Information

Kortnr:
19430
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Y/illebrand, Ernst Magnus von]
Förteckning öfver framl. ryttmästaren, friherre
Ernst Magnus von Willebrands efterlemnade samling
af oljemålningar, handteckningar, estamper och
praktverk samt sculpturarbeten, antiqviteter och
div. curiosa, hvilka under hand försäljas uti
Bruhnska huset ... d maj och följande dagar.
Stockholm 1860.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB