Kort #19116

 Palmstedt, Carl
Konst
/ 3
Några underrättelser om femtonde klassens af
juryn vid 1855 års allmänna exposition i Paris
arbeten med granskning och bedömande af stål och
stål-arbeten, svenska representanters deltagande
i dessa arbeten, jemte åtskilliga dertill höran-
de omständigheter, utgifna och meddelade Kongl.
komitén för utväljande och insändande af bidrag
från Sverige till nämnda exposition.
Stockholm 1855.
8.

Information

Kortnr:
19116
Låda:
039 KONST
Text:

Palmstedt, Carl
Konst
/ 3
Några underrättelser om femtonde klassens af
juryn vid 1855 års allmänna exposition i Paris
arbeten med granskning och bedömande af stål och
stål-arbeten, svenska representanters deltagande
i dessa arbeten, jemte åtskilliga dertill höran-
de omständigheter, utgifna och meddelade Kongl.
komitén för utväljande och insändande af bidrag
från Sverige till nämnda exposition.
Stockholm 1855.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB