Kort #19096

 Konst
Nordensvan, Georg [Gustaf]
Sveriges konst från 1700-talets slut till 1900
-talets början i dess hufvuddrag. [ill.]
Stockholm 1904.

Information

Kortnr:
19096
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Nordensvan, Georg [Gustaf]
Sveriges konst från 1700-talets slut till 1900
-talets början i dess hufvuddrag. [ill.]
Stockholm 1904.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB