Kort #19206

 Konst
&/
[Smith, Lars Olsson]
Beskrifvande förteckning på en samling målning-
ar, skulpturer, arbeten i brons m.fl. metaller,
konstmöbler, porsliner, textila föremål m.m.
tillhöriga ledamoten af riksdagens första kamma-
re grosshl. herr L.O. Smith hvilka komma att å
auktion försäljas onsdagen den 13 maj 1891 ... i
huset n:r 4 Södra Blasiiholmshamnen ... i Stock-
holm.
Stockholm [1891.]
8.

Information

Kortnr:
19206
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
&/
[Smith, Lars Olsson]
Beskrifvande förteckning på en samling målning-
ar, skulpturer, arbeten i brons m.fl. metaller,
konstmöbler, porsliner, textila föremål m.m.
tillhöriga ledamoten af riksdagens första kamma-
re grosshl. herr L.O. Smith hvilka komma att å
auktion försäljas onsdagen den 13 maj 1891 ... i
huset n:r 4 Södra Blasiiholmshamnen ... i Stock-
holm.
Stockholm [1891.]
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB