Kort #19409

 [westin, Fredrik]
Konst
t b
Förteckning öfver arbeten på Fredr. Westins expo-
sition, 1838.
Stockholm 1838.
8.

Information

Kortnr:
19409
Låda:
039 KONST
Text:

[westin, Fredrik]
Konst
t b
Förteckning öfver arbeten på Fredr. Westins expo-
sition, 1838.
Stockholm 1838.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB