Kort #19284

 Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Handlingar rörande frågan om väggmålningar i
nationalmuseibyggnaden. Underdånig skrifvelse af
Nationalmusei nämnd den 5 februari 1886.
Stockholm 1886.	8.
= Meddelanden från Nationalmuseum nr 7.

Information

Kortnr:
19284
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Handlingar rörande frågan om väggmålningar i
nationalmuseibyggnaden. Underdånig skrifvelse af
Nationalmusei nämnd den 5 februari 1886.
Stockholm 1886. 8.
= Meddelanden från Nationalmuseum nr 7.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB