Kort #19270

 Konst
[Stockholm]
Konstnärsgillet.
Förteckning öfver konstverk som förevisas vid
första festen till förmån för konstföreningen
inom Konstnärs-gillet den 2 december 1851. Ut-
ställningen ... är anordnad af Theodor Öberg.
+
Stockholm 1851.	8.

Information

Kortnr:
19270
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Konstnärsgillet.
Förteckning öfver konstverk som förevisas vid
första festen till förmån för konstföreningen
inom Konstnärs-gillet den 2 december 1851. Ut-
ställningen ... är anordnad af Theodor Öberg.
+
Stockholm 1851. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB