Kort #19249

 Konst
[Stockholm]
Hammers museum.
Utlåtande öfver Christian Hammers konst- och kul
turhistoriska samling af medlemmar af Svenska
Po rnminnesföreningen.
Stockholm 1871.
8

Information

Kortnr:
19249
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Hammers museum.
Utlåtande öfver Christian Hammers konst- och kul
turhistoriska samling af medlemmar af Svenska
Po rnminnesföreningen.
Stockholm 1871.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB