Kort #19427

 Konst
23
Wien
Världsutställningen 1873»
Verzeichniss iiber die den Mittelschulen ("Elemen-
tar-läroverken") Schvvedens zugehörenden durch das
Königl. Kultusministerium auf der Weltsusstellung
in Wien 1873 ausgestellten G-egenstände.
Stockholm 1873.
4-

Information

Kortnr:
19427
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
23
Wien
Världsutställningen 1873»
Verzeichniss iiber die den Mittelschulen ("Elemen-
tar-läroverken") Schvvedens zugehörenden durch das
Königl. Kultusministerium auf der Weltsusstellung
in Wien 1873 ausgestellten G-egenstände.
Stockholm 1873.
4-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB