Kort #19230

 r?+B
Stockholm
Konst
A. Pomanders exposition 1866.
Förteckning på taflor, ritningar, skulpturarbe-
ten, naturvetenskapliga föremål, instrumenter,
modeller, nya uppfinningar, m.m. samt en geog-
nostisk samling af svenska malmer och nyttiga
mineralier från nästan alla nyfynd i riket, som
förevisas på -
Stockholm 1866.	8.
Omsl.s Katalog öfver A. Fornanders exposi-
tion.

Information

Kortnr:
19230
Låda:
039 KONST
Text:

r?+B
Stockholm
Konst
A. Pomanders exposition 1866.
Förteckning på taflor, ritningar, skulpturarbe-
ten, naturvetenskapliga föremål, instrumenter,
modeller, nya uppfinningar, m.m. samt en geog-
nostisk samling af svenska malmer och nyttiga
mineralier från nästan alla nyfynd i riket, som
förevisas på -
Stockholm 1866. 8.
Omsl.s Katalog öfver A. Fornanders exposi-
tion.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB