Kort #19266

 Konst
[Stockholm]
Konstnärsförbundet.
Illustrerad katalog. Konstnärsförbundets utställ-
ning oktober-november 1886.
Stockholm 1886.	8.
Härmed samb; Illustrerad katalog. 1890.

Information

Kortnr:
19266
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Konstnärsförbundet.
Illustrerad katalog. Konstnärsförbundets utställ-
ning oktober-november 1886.
Stockholm 1886. 8.
Härmed samb; Illustrerad katalog. 1890.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB