Kort #19294

 [Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning.
Underdånig berättelse afgifven af Nationalmusei
intendent.
Stockholm 1882-91.	4.
Härav finnes: 1881, 1884-86, 1889-90.
= Meddelanden från Nationalmuseum nr 1, 5-6,
8, 11-12.
/«?/

Information

Kortnr:
19294
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning.
Underdånig berättelse afgifven af Nationalmusei
intendent.
Stockholm 1882-91. 4.
Härav finnes: 1881, 1884-86, 1889-90.
= Meddelanden från Nationalmuseum nr 1, 5-6,
8, 11-12.
/«?/

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB