Kort #19219

 Konst
[Stockholm]
Arvprinsens palats.
Katalog öfver konstindustriutställningen i Arf
prinsens palats 1876-1877.
Stockholm 1877.

Information

Kortnr:
19219
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Arvprinsens palats.
Katalog öfver konstindustriutställningen i Arf
prinsens palats 1876-1877.
Stockholm 1877.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB