Kort #19090

 Konst
Hikander, Hagar
Det gamla byggnadsskicket i Kronoby, [ill.]
[i karta.] M utvikskarta.]
Helsingfors 1950.	4.
Härmed samtr.: Gardberg, C.J., Stadsplan och
byggnadsskick i Borgå intill
år 1834. 1950.
= Folklivsstudier. 2. Skrifter utg. av Svenska
litteratursällskapet i Finland. 328.

Information

Kortnr:
19090
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Hikander, Hagar
Det gamla byggnadsskicket i Kronoby, [ill.]
[i karta.] M utvikskarta.]
Helsingfors 1950. 4.
Härmed samtr.: Gardberg, C.J., Stadsplan och
byggnadsskick i Borgå intill
år 1834. 1950.
= Folklivsstudier. 2. Skrifter utg. av Svenska
litteratursällskapet i Finland. 328.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB