Kort #19278

 [Stockholm]
Konst
^6(H/pyo^/C f/
Nationalmuseum.
Förteckning å i Nationalmuseum utstälda målningar
och skisser i vattenfärg af svenske konstnärer
1886.
Stockholm 1886.	8.

Information

Kortnr:
19278
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
^6(H/pyo^/C f/
Nationalmuseum.
Förteckning å i Nationalmuseum utstälda målningar
och skisser i vattenfärg af svenske konstnärer
1886.
Stockholm 1886. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB