Kort #19340

 Syenska
Konst


konstnärernas för-
ening
[Angående Svenska konstnärernas förenings bygg-
nadsfond. ]
Pol.
l-U^Lct
Stockholm 1892.

Information

Kortnr:
19340
Låda:
039 KONST
Text:

Syenska
Konst

konstnärernas för-
ening
[Angående Svenska konstnärernas förenings bygg-
nadsfond. ]
Pol.
l-U^Lct
Stockholm 1892.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB