Kort #19153

 4 Prange, Christian Friedrich
Se: Bouvier, M.B.L. & Prange, C.F., Fullständig
+
undervisning i konsten att måla i olja. 1854*

Information

Kortnr:
19153
Låda:
039 KONST
Text:

4 Prange, Christian Friedrich
Se: Bouvier, M.B.L. & Prange, C.F., Fullständig
+
undervisning i konsten att måla i olja. 1854*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB