Kort #19301

 Stockholm
•f Nationalmuseum.
Se: Sander, N.F., Underdånig berättelse angående
+•
emottagandet ... af de utaf ... konung Carl XV
testamenterade samlingar ... 1873-

Information

Kortnr:
19301
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
•f Nationalmuseum.
Se: Sander, N.F., Underdånig berättelse angående
+•
emottagandet ... af de utaf ... konung Carl XV
testamenterade samlingar ... 1873-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB