Kort #19398

 [Wallander, Josef Wilhelm]
Se:
Sveriges allmänna konstförening.
+
öfver målningar. 1888.
Förteckning

Information

Kortnr:
19398
Låda:
039 KONST
Text:

[Wallander, Josef Wilhelm]
Se:
Sveriges allmänna konstförening.
+
öfver målningar. 1888.
Förteckning

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB