Kort #19200

 Skara
Domkyrkan.
Stenarna tala. Fotomeditatoner över Skara domkyr-
kas arkitektur. Fotogr. Sverker Arfvidsson.
Bibeltexter: Sven Danell. (111.)
Skara
114
(tr.Värnersborg) 1973.
8.

Information

Kortnr:
19200
Låda:
039 KONST
Text:

Skara
Domkyrkan.
Stenarna tala. Fotomeditatoner över Skara domkyr-
kas arkitektur. Fotogr. Sverker Arfvidsson.
Bibeltexter: Sven Danell. (111.)
Skara
114
(tr.Värnersborg) 1973.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB