Kort #19257

 [Stockholm]
Konst

Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning öfver Kongl. akademiens för de fria
konsterna utställning år 1868.
Stockholm	1868.	år 1870.		8.
Stockholm	1870.	år 1875.		8.
Stockholm	1875.	år 1877.	RB	8.
Stockholm	1877.	år 1885.		8.
				
Stockholm	1885.	år 1887.		8.
Stockholm 1887.
8.

Information

Kortnr:
19257
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst

Kongl. akademien för de fria konsterna.
Förteckning öfver Kongl. akademiens för de fria
konsterna utställning år 1868.
Stockholm 1868. år 1870. 8.
Stockholm 1870. år 1875. 8.
Stockholm 1875. år 1877. RB 8.
Stockholm 1877. år 1885. 8.

Stockholm 1885. år 1887. 8.
Stockholm 1887.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB