Kort #19190

 Scholander, Fredrik Wilhelm
Se: [Stockholm] Kongl. akademien för de fria
4-
konsterna. Utställning af F.W. Scholanders
aqvareller. 1882.

Information

Kortnr:
19190
Låda:
039 KONST
Text:

Scholander, Fredrik Wilhelm
Se: [Stockholm] Kongl. akademien för de fria
4-
konsterna. Utställning af F.W. Scholanders
aqvareller. 1882.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB