Kort #19441

 Konst
%
Öberg, Ludvig Teodor
Praktisk anvisning att färglägga teckningar, och
sjelf bereda de dertill nödiga färgerna, af G.
Wahlström.
+
2. uppl.
Stockholm 1849. [Pseud.]
16.

Information

Kortnr:
19441
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
%
Öberg, Ludvig Teodor
Praktisk anvisning att färglägga teckningar, och
sjelf bereda de dertill nödiga färgerna, af G.
Wahlström.
+
2. uppl.
Stockholm 1849. [Pseud.]
16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB