Kort #19159

 Konst
Rami e r, [Karl Wilhelm]
Sinnebilds-läran för studerande ungdomen och
artister. Öfwers.
Stockholm 1801.

Information

Kortnr:
19159
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Rami e r, [Karl Wilhelm]
Sinnebilds-läran för studerande ungdomen och
artister. Öfwers.
Stockholm 1801.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB