Kort #19239

 Stockholm
Konst

Hammers museum.
Actes et documents relatifs au musée Hammer å
Stockholm.
Stockholm 1872.
8.

Information

Kortnr:
19239
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
Konst

Hammers museum.
Actes et documents relatifs au musée Hammer å
Stockholm.
Stockholm 1872.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB