Kort #19279

 [Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Förteckning öfver kopparstick, etsningar och
formsnitt, utställda i Nationalmuseum, jemte
ett kort sammandrag af kopparstickarkonstens
historia.
Stockholm 1869.	8.
________________ 2. uppl.
Stockholm 1873.	8.
________________ 3• uppl.
Stockholm
8.

Information

Kortnr:
19279
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Förteckning öfver kopparstick, etsningar och
formsnitt, utställda i Nationalmuseum, jemte
ett kort sammandrag af kopparstickarkonstens
historia.
Stockholm 1869. 8.
________________ 2. uppl.
Stockholm 1873. 8.
________________ 3• uppl.
Stockholm
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB