Kort #19100

 Konst
Nordström,
[Karl Fredrik] Th[eodor] &
Dahlander, M[agnus]
+ [Emil]
Örebro slotts byggnadshistoria, [ill.]
Örebro 1908.	4.

Information

Kortnr:
19100
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Nordström,
[Karl Fredrik] Th[eodor] &
Dahlander, M[agnus]
+ [Emil]
Örebro slotts byggnadshistoria, [ill.]
Örebro 1908. 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB