Kort #19328

 Konst
Strömbom, Sixten [Georg Mauritz]
Fem stora gustavianer. Studier från Hationalmusei
utställning hösten 1943* Med företal av Erik
Wettergren, utg. av Sixten Strömbom. Författares
Karl Asplund, Carl Hemmarck, Boo von Malmborg
m. fl. [ill.]
Stockholm 1944.
4.

Information

Kortnr:
19328
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
Strömbom, Sixten [Georg Mauritz]
Fem stora gustavianer. Studier från Hationalmusei
utställning hösten 1943* Med företal av Erik
Wettergren, utg. av Sixten Strömbom. Författares
Karl Asplund, Carl Hemmarck, Boo von Malmborg
m. fl. [ill.]
Stockholm 1944.
4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB