Kort #19258

 [Stockholm]
Konst
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Katalog öfver Kongl. akademiens för de fria
konsterna exposition år 1856.
Stockholm 1856.	8
________________ år 1860.
Stockholm 1860.	8
________________ år 1863•
Stockholm 1863*
8

Information

Kortnr:
19258
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
Kongl. akademien för de fria konsterna.
Katalog öfver Kongl. akademiens för de fria
konsterna exposition år 1856.
Stockholm 1856. 8
________________ år 1860.
Stockholm 1860. 8
________________ år 1863•
Stockholm 1863*
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB