Kort #19061

 Konst
3
Mandelgren, N[ils] M[ånsson]
Handbok i ritkonsten innefattande geometrisk
teckningslära och perspectivlära samt deras an-
vändning vid öfningar i frihands-teckning.
Stockholm 1849.
4.

Information

Kortnr:
19061
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
3
Mandelgren, N[ils] M[ånsson]
Handbok i ritkonsten innefattande geometrisk
teckningslära och perspectivlära samt deras an-
vändning vid öfningar i frihands-teckning.
Stockholm 1849.
4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB