Kort #19356

 -»-Söderala
Söderala kyrka.
Ses Qvamström, A.W., Medeltidsmålningame
Söderala kyrka. 1911.

Information

Kortnr:
19356
Låda:
039 KONST
Text:

-»-Söderala
Söderala kyrka.
Ses Qvamström, A.W., Medeltidsmålningame
Söderala kyrka. 1911.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB