Kort #19314

 Stockholm
Konst

Stockholms konstförening.
Års- och revisionsberättelse, prislista å utlot-
tade konstverk samt lista å ledamöter i - år
1881, äfvensom protokoll vid föreningens årssam-
mankomst d. 23 febr. 1882 och uppgift å de af
föreningen utsedd förvaltningspersonal.
Stockholm 1882.	8.
________________ år 1883.	+
Stockholm 1884.	8.
________________ år 1884.
Stockholm 1885.
8.

Information

Kortnr:
19314
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
Konst

Stockholms konstförening.
Års- och revisionsberättelse, prislista å utlot-
tade konstverk samt lista å ledamöter i - år
1881, äfvensom protokoll vid föreningens årssam-
mankomst d. 23 febr. 1882 och uppgift å de af
föreningen utsedd förvaltningspersonal.
Stockholm 1882. 8.
________________ år 1883. +
Stockholm 1884. 8.
________________ år 1884.
Stockholm 1885.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB