Kort #19396

 [Wallander, Josef Wilhelm]
Konst
<'tfjQ/psoAslL'	/
Förteckning öfver framlidne herr professoren och
riddaren J.W. Wallanders sterbhus tillhöriga sam-
ling af dyrbara oljefärgstaflor, aqvareller,
handritningar, skizzer och konstsaker af olika
slag, hvilka komma att försäljas å auktion i ut-
ställningslokalen n:o 40 Drottninggatan ... ons-
dagen den 28 mars 1888 ...
Stockholm 1888.
8.

Information

Kortnr:
19396
Låda:
039 KONST
Text:

[Wallander, Josef Wilhelm]
Konst
<'tfjQ/psoAslL' /
Förteckning öfver framlidne herr professoren och
riddaren J.W. Wallanders sterbhus tillhöriga sam-
ling af dyrbara oljefärgstaflor, aqvareller,
handritningar, skizzer och konstsaker af olika
slag, hvilka komma att försäljas å auktion i ut-
ställningslokalen n:o 40 Drottninggatan ... ons-
dagen den 28 mars 1888 ...
Stockholm 1888.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB