Kort #19287

 [Stockholm]
Nationalmuseum.
Ledning för besökande i -
Stockholm 1866.
Stockholm 1866.
Konst
8.
2. uppl.
8.

Information

Kortnr:
19287
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Nationalmuseum.
Ledning för besökande i -
Stockholm 1866.
Stockholm 1866.
Konst
8.
2. uppl.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB