Kort #19297

 Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Vägledning för besökande i Nationalmusei konst-
slö jdaf delning. Med två plankartor.
2. uppl.
Stockholm 1886.	8.
______________ 3. tillökade uppl.
Stockholm 1890.	8.
______________ Med fyra plankartor.
4. tillökade uppl.
Stockholm 1898.
8.

Information

Kortnr:
19297
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Stockholm]
Nationalmuseum.
Vägledning för besökande i Nationalmusei konst-
slö jdaf delning. Med två plankartor.
2. uppl.
Stockholm 1886. 8.
______________ 3. tillökade uppl.
Stockholm 1890. 8.
______________ Med fyra plankartor.
4. tillökade uppl.
Stockholm 1898.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB