Kort #19194

 Konst
[Sergel, Johan Tobias]
[Till allmänheten med vädjan om upplysningar m.m.
angående Sergels medaljer och övriga arbeten ...
undert. av G. Göthe, amanuens vid Nationalmuseum.]
[Kopia av handskrift.]
U.o.o.a.	Fol•

Information

Kortnr:
19194
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
[Sergel, Johan Tobias]
[Till allmänheten med vädjan om upplysningar m.m.
angående Sergels medaljer och övriga arbeten ...
undert. av G. Göthe, amanuens vid Nationalmuseum.]
[Kopia av handskrift.]
U.o.o.a. Fol•

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB