Kort #19185

 Rr6
Konst
Sander, [Nils] Fredrik
Francesco Piranesi, svensk konstagent och minis-
4-
ter i Rom. Ett bidrag till belysning af högmåls-
processen mot baron Gustaf Mauritz Armfelt.
+
Stockholm 1880.	8.

Information

Kortnr:
19185
Låda:
039 KONST
Text:

Rr6
Konst
Sander, [Nils] Fredrik
Francesco Piranesi, svensk konstagent och minis-
4-
ter i Rom. Ett bidrag till belysning af högmåls-
processen mot baron Gustaf Mauritz Armfelt.
+
Stockholm 1880. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB