Kort #19280

 1
[Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar
i kritor och vattenfärg i National-museum.
3. uppl.
Stockholm	1869.	8.
________________ 7. uppl.
Stockholm	1875.	8.
________________ 8. uppl.
Stockholm	1876.	8.
________________ 9• uppl.
Stockholm	1878.	8.

Information

Kortnr:
19280
Låda:
039 KONST
Text:

1
[Stockholm]
Konst
Nationalmuseum.
Förteckning öfver oljefärgstaflor samt målningar
i kritor och vattenfärg i National-museum.
3. uppl.
Stockholm 1869. 8.
________________ 7. uppl.
Stockholm 1875. 8.
________________ 8. uppl.
Stockholm 1876. 8.
________________ 9• uppl.
Stockholm 1878. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB