Kort #19222

 Stockholm
Drottningholms slottsteater.
Se: Hilleström, G.E.O.R., Drottningholms före-
•f"
ställningar 1922-1966. 1966.

Information

Kortnr:
19222
Låda:
039 KONST
Text:

Stockholm
Drottningholms slottsteater.
Se: Hilleström, G.E.O.R., Drottningholms före-
•f"
ställningar 1922-1966. 1966.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB