Kort #19353

 Konst
/O
Sveriges allmänna konst-
förening
Utställning af vyer öfver svenska slott och
herresäten ...
Stockholm 1898.
8.

Information

Kortnr:
19353
Låda:
039 KONST
Text:

Konst
/O
Sveriges allmänna konst-
förening
Utställning af vyer öfver svenska slott och
herresäten ...
Stockholm 1898.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB