Kort #19235

 [Stockholm]
Konst
Gripsholmsföreningen.
Stadgar för - , antagna vid årsmötet den 21 mars
1889.
Stockholm 1889.	8.

Information

Kortnr:
19235
Låda:
039 KONST
Text:

[Stockholm]
Konst
Gripsholmsföreningen.
Stadgar för - , antagna vid årsmötet den 21 mars
1889.
Stockholm 1889. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB